пълзя

пълзя
гл. - пъпля, шавам, движа се бавно, лазя, прилазвам, долазвам, домъквам се, полазвам, припълзявам, допълзявам, пропълзявам, приближавам се, мърдам, гъмжа
гл. - влача се, тътря се, мъкна се
гл. - унижавам се, угоднича, самоунижавам се, раболепнича, сервилнича
гл. - вия се, лъкатуша, криволича

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ползу — ползти, итер. ползать, укр. повзти, блр. поўзць, русск. цслав. плѣзеть ползет , ст. слав. плѣзати, плѣжѫ, плъзати ἕρπειν (Супр.), болг. плезя, пълзя ползу , сербохорв. пузити, пу̏зати, пу̏же̑м, словен. polzati ползать , рlе̑zаti карабкаться ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • вия се — гл. обвивам се, опасвам, обгръщам гл. извивам се, завивам, лъкатуша гл. въртя се, кръжа гл. пълзя, лазя, влача се, тътря се гл. криволича …   Български синонимен речник

  • влача се — гл. влека се, мъкна се, тътря се, пълзя, кретам, вървя бавно, вървя едвам едвам, помъквам се, повличам се, пропълзявам, промъквам се, примъквам се, домъквам се, дотътрям се гл. скитам, блуждая, миткам гл. лазя, вия се гл. шляпам, кандилкам се,… …   Български синонимен речник

  • доближавам се — гл. приближавам се, идвам, пристигам, достигам, долазвам, прилазвам, лазя, пълзя, припълзявам, допълзявам, примъквам се, домъквам се гл. докосвам се, допирам се, влизам в допир, долепям се, прилепям се, присъединявам се гл. приличам, наподобявам …   Български синонимен речник

  • долазвам — гл. допълзявам, прилазвам, домъквам се, приближавам се, доближавам се, добирам се, достигам, докопвам се, присламчвам се, пълзя, дотътрям се, дотътрузвам се, примъквам се, припълзявам …   Български синонимен речник

  • домъквам се — гл. долазвам, прилазвам, лазя, пълзя, припълзявам, дотътрям се, примъквам се, доближавам се, приближавам се, достигам, допълзявам, дотътрузвам се, присламчвам се, докопвам се, пристигам, идвам, довтасвам …   Български синонимен речник

  • допълзявам — гл. лазя, прилазвам, долазвам, домъквам се, приближавам, доближавам, добирам се, достигам, докопвам се, присламчвам се, пълзя, дотътрям се, дотътрузвам се, примъквам се, припълзявам …   Български синонимен речник

  • дотътрям се — гл. домъквам се, примъквам се, довличам се, прилазвам, доближавам се, достигам, приближавам се, пълзя, допълзявам, тътря се, лазя, дотътрузвам се …   Български синонимен речник

  • изкатервам се — гл. катеря се, качвам се, изкачвам се, възкачвам се, възлизам, пъпля, пълзя, изпълзявам …   Български синонимен речник

  • катеря се — гл. качвам се, покачвам се, покатервам се, възкачвам се, пълзя нагоре …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”